Polityka Prywatnośći

W Taps.im prywatność jest traktowana bardzo poważnie, ponieważ głównym celem witryny jest jej zachowanie. Niniejsza polityka przedstawia środki podjęte przez SecretNote w celu ochrony prywatności jej użytkowników.

1

Opis usługi

Taps.im to bezpłatna usługa internetowa, która pozwala użytkownikom tworzyć zaszyfrowane notatki, które mogą udostępniać w Internecie jako unikalne, jednorazowe adresy URL HTTPS (zwane dalej linkami), które domyślnie wygasają po pierwszym dostępie za pośrednictwem dowolnej przeglądarki.

Ponieważ Taps.im nie zapewnia żadnych środków do przesyłania łącza, za wysłanie łącza pełną odpowiedzialność ponoszą użytkownicy Taps.im

W zależności od wybranego kanału komunikacji (np. e-mail, faks, SMS, telefon, komunikatory, media społecznościowe), może istnieć pewne ryzyko, że osoby trzecie przechwycą twoją komunikację, uzyskają wiedzę o przekazanym łączu, a tym samym mogą być w stanie przeczytać twoją notatkę.

2

Jak przetwarzane są notatki i ich zawartość

Link jest generowany w przeglądarce użytkownika i nigdy nie jest wysyłany jako taki do Taps.im. Link znajduje się więc wyłącznie w rękach nadawcy (a później ewentualnie odbiorcy). Dlatego nie ma możliwości odzyskania notatki, jeśli użytkownik Taps.im utraci łącze.

Ponieważ tylko łącze wiąże klucz deszyfrujący z treścią notatki, a Taps.im nie posiada linku, żadna notatka nie jest przechowywana w czytelnym formacie w Taps.im. Gwarantuje to, że nikt (w tym administratorzy Taps.im) nie mogą przeczytać notatki.

Podczas korzystania z domyślnej funkcjonalności Taps.im, gdy notatka jest pobierana, jej dane są całkowicie usuwane z Taps.im; nie ma absolutnie żadnego sposobu na odzyskanie go ponownie.

Gdy zaznaczona jest opcja „Pokaż opcje” i użytkownik wybierze przedział czasu na usunięcie notatki, to niezależnie od tego, ile razy notatka zostanie pobrana, notatka zostanie usunięta dopiero po upływie określonego czasu.

Po usunięciu notatki z Taps.im nie ma absolutnie żadnego sposobu na jej ponowne odzyskanie.

Gdy notatka nie zostanie pobrana po 30 dniach, Taps.im usuwa ją na stałe, tak jakby została przeczytana. Zespół administratorów Taps.im zrobi wszystko, co możliwe, aby chronić witrynę przed nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją lub zniszczeniem danych . Ale nawet jeśli ktoś lub coś zdoła uzyskać dostęp do bazy danych, nie będzie mógł odczytać notatek, ponieważ ich zawartość jest zaszyfrowana i nie może zostać odszyfrowana bez linków, których Taps.im nigdy nie ma.

3

Przetwarzanie adresów IP

Taps.im nie rejestruje adresów IP; są one przetwarzane w celu umożliwienia komunikacji z serwerami Taps.im, ale nie są częścią plików dziennika. Adresy IP są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do komunikacji.

4

Dane pseudonimowe

Twórca notatki może wprowadzić do notatki dane osobowe. Mimo że dane te są zaszyfrowane, można je ponownie odszyfrować i w ten sposób stanowią dane pseudonimowe (osobowe). W każdym razie nie można wywnioskować twórcy notatki z bazy Taps.im, gdyż Taps.im nie przechowuje adresów IP.

Odszyfrowanie danych notatki leży w rękach użytkowników (nadawcy i odbiorcy). Taps.im nie jest w stanie odszyfrować notatki i uzyskać dostępu do danych (osobistych lub innych) wprowadzonych przez twórcę, ponieważ Taps.im nigdy nie jest w posiadaniu klucza deszyfrującego, który jest zawarty tylko w łączu.

5

Zastrzeżenie

Gdy dana osoba kliknie łącze Taps.im, Taps.im nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z treścią notatki.

6

Ujawnianie Danych Osobie Trzeciej

Taps.im nie udostępnia ani nie sprzedaje żadnych informacji innym osobom, ani nie wykorzystuje ich w żaden sposób, o którym nie wspomniano w niniejszej Polityce Prywatności.

7

Korzystanie z plików cookie

Taps.im wykorzystuje pliki cookie (małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze przez przeglądarkę podczas odwiedzania strony internetowej) w naszym własnym interesie, polegającym na usprawnieniu korzystania z naszej strony i usług. W niektórych przypadkach będą również wykorzystywane do celów promocyjnych. Poniżej wymieniono rodzaje plików cookie, z których korzysta Taps.im:

Funkcjonalne pliki cookie

Taps.im używa trwałych plików cookie, aby utrzymywać sesję w preferowanym języku użytkownika i rejestrować powiadomienie, że Taps.im używa plików cookie, jak wyjaśniono w tej sekcji. Również niektóre pliki cookie są używane jako część mechanizmu ukrywania linków podczas czytania notatki, w szczególności te pliki cookie muszą być włączone, aby Taps.im mógł działać i są usuwane natychmiast po pobraniu notatki.

Niefunkcjonalne pliki cookie

Wykorzystywane w celach komercyjnych i promocyjnych. Niefunkcjonalne pliki cookie są umieszczane przez osoby trzecie. W przypadku obywateli europejskich te pliki cookie nie przechowują danych osobowych (reklamy niespersonalizowane). Jeśli chcesz usunąć określone pliki cookie lub zablokować ich przechowywanie w twojej przeglądarce, możesz to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki dotyczących plików cookie. Jeśli jednak to zrobisz, witryna może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.

8

Dzieci

Taps.im nie jest skierowany i nie jest przeznaczony do przyciągania dzieci poniżej 16 roku życia. Osoby niepełnoletnie muszą uzyskać wyraźną zgodę od swoich rodziców lub opiekunów prawnych przed uzyskaniem dostępu do Taps.im lub korzystaniem z niego.

9

Ważność niniejszej Polityki prywatności

Należy pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności może od czasu do czasu ulegać zmianom. Spodziewamy się, że większość zmian będzie niewielka. Niezależnie od tego opublikujemy wszelkie zmiany w Polityce na tej stronie, a jeśli zmiany będą znaczące, umieścimy bardziej widoczne powiadomienie, takie jak wiadomość na stronie głównej. Każda wersja niniejszej Polityki zostanie oznaczona u góry strony po dacie wejścia w życie.

10

Informacje kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub inne wątpliwości dotyczące kwestii prywatności, wyślij nam wiadomość e-mail na adres [email protected], a odpowiemy w ciągu mniej niż 5 dni roboczych. Jeśli nie jesteś zadowolony z wyniku naszej komunikacji, możesz skierować skargę do lokalnego organu nadzorczego.

Taps.im to usługa świadczona przez ikatu. Dane firmy są następujące:

Legal Company Name:
Intelligent-Solutions
VAT-ID: ATU72037823
Address:
Hochstraße 26, 2540 Bad Vöslau, Austria